fbpx

Senat dorzuca swoje – już nieaktualne

Było, minęło :( - senat poprawił, sejm odrzucił, prezydent podpisał.

Czyli poniższy wpis ma już tylko wartość historyczną,

za to stary pozostał aktualny: 

popraw płynność w oparciu o dostępne możliwości

Wśród poprawek, przyjętych przez Senat znalazło się rozszerzenie prawa do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem z powodu zamkniętych szkół na rodziców dzieci do 12 roku życia.

Senatorowie zaproponowali także, by państwo finansowało tzw. postojowe w wysokości 75% dotychczasowego wynagrodzenia pracownika – jednak nie więcej niż 75% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

dla przypomnienia:

POSTOJOWE:
Warunki otrzymania ulgi: spadek przychodów o 15% (za 2 miesiące 2020 roku do analogicznego okresu roku 2019, np. luty-marzec 2020/2019) lub o 25% (miesiąc złożenia wniosku do miesiąca wcześniejszego), brak zaległości w ZUS na koniec 3 kw. 2019 r., pracownik zarabia mnie niż 15.681 zł brutto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Przyznawane przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy na 3 miesiące przez w ciągu 180 dni od wejścia w życie ustawy. Uwaga! Ulgi te będą przyznawana wg kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków.

Senatorowie proponują ponadto zwolnienie ze składek ZUS mikro, małych i średnich przedsiębiorców za okres od 1 kwietnia do 31 maja br.

Zaliczki podatkowe miałyby być nieobligatoryjne w razie utraty płynności a przedsiębiorcy mogliby także zostać warunkowo zwolnieni z płacenia zaliczek na podatek dochodowy.

Ponadto Senat zaproponował, by koszty stałe przedsiębiorcy (czynsz, media itp.) mogły być dofinansowane z budżetu państwa do kwoty nieprzekraczającej 40 tys. złotych miesięcznie przez okres 6 miesięcy.

„Rozszerzyliśmy ulgi dla pracodawców po to, aby ludzie nie zostali z głodowymi pensjami, a zakłady pracy mogły zachować ciągłość funkcjonowania” – podkreślił Marszałek Tomasz Grodzki. Jak zaznaczył, obowiązkiem państwa jest skutecznie pomóc tak, by przetrwały zarówno firmy, jak i pracownicy.

WIĘCEJ NA STRONIE SENATU,

Adam Kuszyk

Sugerowane posty