fbpx
hourglass, money, time

10 sposobów na poprawę płynności biznesu

czyli o tym jak szybko poprawić płynność biznesu, również z wykorzystaniem najnowszych narzędzi w postaci Spec. Ustawy

JAK SIĘ ADOPTOWAĆ? KLIKNIJ TUTAJ

Wnioski o mikropożyczkę i dofinansowanie kosztów składamy: TUTAJ

Wnioski o umarzaną do 75% subwencję z PFR: TUTAJ  aha jest nowy naprawdę niezły Przewodnik TUTAJ  inne przydatne informacje TUTAJ

Jedno nie wyklucza drugiego (a więc warto aplikować do obu)

1.Skorzystaj z karencji spłat zobowiązań finansowych (kredytów, leasingów)

KLIKNIJ I ZŁÓŻ WNIOSEK O KARENCJE

Szczególnie jest to ważne dla osób / biznesów, które mają wysokie raty miesięczne z tytułu zobowiązań finansowych. W efekcie karencji więcej gotówki zostanie w biznesie, łatwiej będzie zarządzać cash-flow. Dotyczy to zarówno kredytów indywidualnych, w tym hipotecznych jak i firmowych. Spokojniejsza głowa ma duże znaczenie bo łatwiej skupić się na biznesie i jego bieżących problemach.

Trzeba jednak uczciwe powiedzieć, że jest to kupienie czasu. Odsetki i tak są naliczane więc ostatecznie trzeba będzie oddać więcej. Nic tu nie jest dane za darmo, to tylko chwilowa ulga w płynności. Jednak czasami po prostu nie ma innego wyjścia lub dobrze mieć poduszkę z gotówki bo nie wiadomo jak sytuacja się potoczy.  

2. Szybciej zamieniaj należności z faktur na gotówkę

Należy pilnować ściągania należności, z reguły kierujemy się zasadą Pareta (20% klientów / 80% wpływów)  i koncentrujemy się na największych klientach teraz jednak trzeba pilnować wszystkich należności. Można skorzystać również ze wsparcia firm windykacyjnych, nawiązanie współpracy może odbyć się online, w trybie zdalnym.

Ostrożniej należy również podchodzić do ustalania limitów kredytu kupieckiego, lepiej weryfikować naszych klientów (w oddzielnym wpisie będzie jak to robić).

Do wykorzystania jest również faktoring online, dużo firm oferuje taką formę finansowania. Niektórzy dostawcy oferują ją również dla świeżo założonych działalności gospodarczych (start-upy). Proces aplikowania jest bardzo prosty a środki dostępne są z reguły w ciągu 24 godzin.

3. Wystąp o zawieszenie ZUS lub rozłożenie na raty, jest kilka możliwości:

Zwolnienie ze wszystkich składek dla mikroprzedsiębiorców
Czyli dla zatrudniających od 1 do 9 pracowników, również samozatrudnionych, prowadzących działalność przed 1.02.2020 r. i nie korzystających ze świadczenia postojowego ani nie obniżających pracownikom wymiaru pracy z dofinansowaniem. W przypadku samozatrudnionych ich przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku do ZUS nie może przekroczyć 15.671 zł (3x przeciętne planowane wynagrodzenie w 2020 r.). Zwolnienie dotyczy składek za okres od marca do maja 2020 r.

KLIKNIJ I ZŁÓŻ WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z ZUS

Jeśli zwolnienie Ci nie przysługuje zawsze możesz wystąpić o karencję w spłacie lub przynajmniej rozłożenia na raty. Czym lepiej to uzasadnisz tym wyższe prawdopodobieństwo sukcesu.

WNIOSEK O ODROCZENIE, ZAWIESZENIE, RATY

4. Uzyskaj dofinansowanie do wynagrodzeń i składek, jest kilka możliwości:

POSTOJOWE:
Jeżeli rzeczywiście masz przestój, pracownicy nie są wykorzystywani i ich wynagrodzenie jest zbliżone do średniej krajowej – może to być bardzo skuteczne i efektywne narzędzie.

Pracodawca może to zrobić jednostronnie tj. wysłać pracownika do domu, 50% wynagrodzenia finansuje FGŚP, który również pokrywa składki ubezpieczeniowe.

Dla dla zleceniobiorców, samozatrudnionych i wykonujących umowy o dzieło: – jednorazowe świadczenie postojowe w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia (1,8 tys. zł)*

OBNIŻENIE WYMIARU PRACY o 20% z dofinansowaniem
Pracodawca jednostronnie może obniżyć wymiar pracy o 20% max. do połowy etatu i najniższego wynagrodzenia. FGŚP pokrywa 40% wynagrodzenia (2452,27 zł) i składki ZUS. Czyli oszczędność na funduszu płac może wynieść ponad 50%.

Warunki otrzymania ulgi (stosują się do obu ulg): spadek przychodów o 15% (za 2 miesiące 2020 roku do analogicznego okresu roku 2019, np. luty-marzec 2020/2019) lub o 25% (miesiąc złożenia wniosku do miesiąca wcześniejszego), brak zaległości w ZUS na koniec 3 kw. 2019 r., pracownik zarabia mnie niż 16.103,71 zł brutto (3x przeciętne wynagrodzenie z poprzedniego kwartału) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. *W przypadku jednorazowej zapomogi musi być spadek obrotów (przychodów) o 15% miesiąc złożenia wniosku/miesiąc wcześniejszy. 

Przyznawane przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy na 3 miesiące przez w ciągu 180 dni od wejścia w życie ustawy. Uwaga! Ulgi te będą przyznawana wg kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków.

KLIKNIJ I ZŁÓŻ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

POROZUMIENIA Z PRACOWNIKAMI
Jeżeli wystąpiły warunki jak wyżej można zawrzeć porozumienie z pracownikami o czasowym stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia lub o równoważnym czasie pracy. W tym przypadku nie stosuje się limitów wysokości wynagrodzenia pracownika.

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRZY SPADKU PRZYCHODÓW

– DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM (SME)

Spadek przychodów 30%, 50%, 80% = dofinansowanie 50%, 70%, 90% minimalnego wynagrodzenia. Mierząc spadek przychodów bierze się 2 kolejne miesiące 2020 roku i porównuje z analogicznym okresem z 2019 roku np. luty-marzec 2020/2019.
Przyznaje starosta / powiatowy urząd pracy na okres 3 miesięcy.
Warunek: trzeba zatrudniać pracowników w okresie dofinansowania i takim samym po, czyli 6 miesięcy.

5. Zapłać niższy podatek dochodowy dochodowy CIT i PIT:

Obniżenie dochodu za 2019 o stratę za 2020
Możliwość odliczenia straty podatkowej pojawiającej się w roku 2020 od dochodu za rok 2019. Warunek przychody za 2020 rok muszą być o 50% niższe w zestawieniu z 2019 rokiem.

Możliwość rezygnacji z zaliczek uproszczonych
Zrezygnuj z zaliczek uproszczonych na bazie 2019 roku jeśli szczegółowa kalkulacja zaliczek miesięcznych za 2020 rok jest korzystniejsza (tzn. jest niższy lub brak podatku).

Inne korzyści
Zwolnienie z obowiązku zwiększenia dochodu o niezapłacone zobowiązania przeterminowane o ponad 90 dni. Masz więcej czasu na rozliczenie roczne, jeszcze raz zweryfikuj czy skorzystałeś z wszystkich możliwych zwolnień np. ulgi na złe długi, technologicznej (r&d).

6. Skorzystaj z możliwości wsparcia finansowego:

Pożyczka dla mikrofirm – umarzana!
Pożyczka w wysokości 5000 zł oprocentowana 0,05 stopy redyskonta weksli NBP na 12 miesięcy, umarzana po 3 miesiącach jeśli zatrudnienie nie zostało zmniejszone. Przyznaje starosta, jednorazowo. Dostępność ulgi i jej zakres będą zależne od starosty, a więc sytuacje w powiatach mogą się różnić. Zweryfikuj dostępność wsparcia w twoim Powiatowym Urzędzie Pracy.

KLIKNIJ I ZŁÓŻ WNIOSEK O POŻYCZKĘ

Śledź opcje (będę przygotowywał dedykowane wpisy każdej z nich):

• przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019;
• gwarancje de minimis z BGK;
• dopłaty BGK do odsetek;
• fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzyskania – przez średnie i duże firmy – z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.

KLIKNIJ ZAPOZNAJ SIĘ Z PRZEWODNIKIEM

PRZEWODNIK PO 100 MLD ZŁ – NOWE!

7. Zrób przegląd aktywów firmy i pozbądź się zbędnego balastu:

Rób promocje na zalegające zapasy, optymalnie wykorzystując on line i zdalną dystrybucję.

Przejrzyj aktywa pod kątem leasingu zwrotnego bądź zwykłej sprzedaży.

8. Negocjuj z dostawcami

Nie tylko cenę ale również warunki płatności. Wiem, że łatwo powiedzieć a trudniej zrobić ale próbować trzeba. 

Oczywiście ta sytuacja wywiera również wpływ na dostawców, stąd należy współpracować i starać się wspólnie wypracowywać rozwiązania korzystne dla obu stron. 

9. Zrób przegląd kosztów – racjonalizuj zapotrzebowanie i wydatki

W tym momencie należy skupić się na tych produktach i usługach, które dostarczają lub mogą dostarczyć najwięcej wartości (poprawa płynności, wpływy, generowanie nadwyżki gotówkowej). Inne koszty i wydatki nie wspierające sprzedaży takich produktów i usług powinny być raczej ograniczane. 

Należy również patrzeć na szybkość zwrotu, szybkość obrotu gotówką. W mojej ocenie należy nadawać wyższy priorytet produktom, usługom, działaniom, które szybciej przyniosą zwrot. Inwestycje o dłuższych okresach zwrotu należy wstrzymać lub ograniczyć, chyba że sytuacja gotówkowa pozwala na ich kontynuacje a oczekiwane stopy zwrotu z tych projektów są na tyle atrakcyjne, że warto je realizować.  

10. Wprowadzenie szeregu drobnych zmian optymalizacyjnych

Pojedyncza zmiana sama w sobie może nie mieć istotnego wpływu na płynność ale jak się je wszystkie zsumuje to ich pozytywny wpływ może być już zauważalny. 

Jakie to mogą być zmiany?, np.:

  • częstotliwość dokonywania przelewów,
  • częstotliwość fakturowania klientów,
  • automatyzacja i centralizacja procesów,
  • korzystanie z outsourcingu vs. zatrudnianie na stałe

SZCZEGÓŁY NA TEMAT TARCZY

TREŚĆ USTAWY DLA DOCIEKLIWYCH

Jeśli potrzebujecie finansowania na biznes i macie z tym jakieś problemy lub czujecie, że możecie sobie nie poradzić bądź potrzebujecie po prostu doradztwa to jestem do Waszej dyspozycji. 

Pozdrawiam serdecznie Adam Kuszyk

Adam Kuszyk

Sugerowane posty