fbpx

#1 Słaby BIK cz1. – czyszczenie

czyli o tym w jaki sposób usunąć z przetwarzania w BIK negatywne informacje aby zwiększyć swoje szanse na finansowanie bankowe

Celem tej serii postów jest pomoc odpowiedzialnym Przedsiębiorcom w powrocie do regularnego i taniego finansowania bankowego. Niestety często brak kompetencji w obszarach finansowym czy prawnym, błędy a czasami bagatelizowanie pewnych spraw powoduje występowania różnego rodzaju problemów, które skutkują przejściowym bądź trwałym ograniczeniem w dostępie do finansowania. A to z kolei wpływa na zahamowanie rozwoju biznesu, jego kurczenie albo wręcz ryzyko upadłości.  W UK czy US nawet jeśli Przedsiębiorca miał problemy w przeszłości bardziej liczy się jak z nich wyszedł niż sam fakt, że one wystąpiły. Stąd pomysł na wspieranie przedsiębiorców w szybkim powrocie do zdrowia realizowane w ramach Trend Capital. Małą cegiełką w tym procesie ma być również ten blog i treści w nim zawarte.   

Słaby BIK to jedna z najczęstszych przeszkód w dostępie do finansowania.

Aktualnie wszystkie banki, bankowe firmy leasingowe i większość instytucji pożyczkowych korzysta z tej bazy na potrzeby ustalenia scoringu klienta.  Niespłacone zobowiązania powyżej kilkuset złotych, przeterminowane powyżej 60 dni praktycznie uniemożliwiają uzyskanie wspomnianego finansowania.

Co pozostaje?

  • Można próbować aplikować o faktoring klasyczny bo w tym przypadku bardziej liczy się zdolność kredytowa naszego klienta niż nasza.
  • Opcją też są firmy pozabankowe. Takie firmy mogą akceptować zły BIK (czasami nawet go nie weryfikować) z reguły jednak oczekują dodatkowych zabezpieczeń np. w postaci nieruchomości. W innym przypadkach finansujący oczekują z reguły bardzo wysokiego wynagrodzenia jako rekompensatę za ryzyko. Z kolei wysoki koszt finansowania może spowodować wpadnięcie w pętlę zadłużenia. 
  • Jest jeszcze opcja usunięcia negatywnych informacji z BIK. W efekcie nie będą one wpływały na uzyskania nowego finansowania. Potocznie nazywa się to czyszczeniem BIK. 

Jak to zrobić?

1. Po pierwsze musimy wiedzieć jakie informacje chcielibyśmy usunąć z przetwarzania w BIK.

Ja pozostawiłbym w BIK informacje o zobowiązaniach obsługiwanych terminowo i tych gdzie występowały sporadyczne zwłoki w spłacie jednak nie większe niż 30 dni (niektórzy mówią o 60 dniach). Gdyż takie pozytywne informacje poprawiają nasz scoring.

Starałbym się również usunąć informacje o zobowiązaniach gdzie przeterminowanie było większe niż 30 a na pewno 60 dni.

Jeśli jest dużo informacji o zobowiązaniach zaciągniętych w instytucjach pożyczkowych to przynajmniej części z nich również bym się pozbył. Scoringi banków nie przepadają bowiem za „instytucjami pożyczkowymi”.

Na swojej stronie BIK informuje o warunkach jakie muszą zostać spełnione aby dane mogły nie być przetwarzane: sprawdź tutaj 

2. Kolejna kluczowa kwestia to to, że aby w ogóle można było wnioskować o zaprzestanie przetwarzania naszych danych w BIK zobowiązanie musi zostać spłacone. 

Jeżeli jest z tym problem spółki takie jak ta, której jestem współzałożycielem i udziałowcem www.trendcapital.pl mogą w tym pomóc. Oczywiście nie jesteśmy jedynymi udzielającymi tzw. finansowania pomostowego (z ang. bridge financing), takich firm i opcji jest więcej. Gdybyście Państwo potrzebowali takiego finansowania, zapraszam do kontaktu. 

3. Jeżeli zobowiązanie jest spłacone i nie występowały większe opóźnienia niż 60 dni sprawa jest relatywnie prosta:

-> Wysyłamy do danego banku lub instytucji pismo / reklamację, w którym w związku ze spłatą zobowiązania X wzywamy bank / instytucję do zaprzestania przetwarzania naszych danych osobowych w celu oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. w oparciu o art. 105a ust 2. Ustawy Prawo bankowe. Jednocześnie prosimy Bank / Instytucję o przesłanie na nasz adres zwrotny pisemnego potwierdzenia o zaprzestaniu przetwarzania naszych danych osobowych w rejestrze BIK.

Odpowiedzi na reklamację podmiot rynku finansowego powinien udzielić bez zbędnej zwłoki, nie dłużej jednak niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Ustawa nie precyzuje tego, jak liczymy 30 dni, należy więc przyjąć, że jest to 30 dni kalendarzowych.

4. Jeżeli zobowiązanie jest spłacone i występowały większe opóźnienia niż 60 dni sprawa jest nieco trudniejsza jednak w mojej ocenie nadal jest bardziej prawdopodobne usunięcie przetwarzania takiej informacji niż nie. Również w tym przypadku odpowiedź tkwi w art. 105a Ustawy Prawo bankowe. Zapadło w tym zakresie wiele pozytywnych dla klientów instytucji finansowych decyzji. Przykładowe prezentuję poniżej.

W tym przypadku tak jak opisałem powyżej również należy w związku ze spłatą zobowiązania wycofać naszą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego przez Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Jednak pomimo wycofania naszej zgody na przetwarzanie naszych danych Bank będzie mógł przetwarzać te dane przez 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania o ile właściwie i skutecznie nas o tym poinformował. Jednak banki często nie informują właściwie i skutecznie klientów o chęci przetwarzania ich danych osobowych bez ich zgody. Jeśli tak jest (a często tak jest) należy się na to powołać i zażądać od banku zaprzestania przetwarzania naszych danych.

Wzory gotowych reklamacji znajdziecie w sieci. W jednym z kolejnych postów również udostępnię je Państwu (oczywiście bezpłatnie), zachęcam więc do śledzenia mojego bloga, najłatwiej to zrobić zapisując się na news letter. 

Zapraszam również do zapoznania się z decyzjami Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które praktycznie wszystko wyjaśniają:

decyzja 1
decyzja 2

5. Wycofanie z przetwarzania naszych danych opisane w punkcie 3 i 4 dotyczy osób fizycznych, JDG oraz spółek nie posiadających osobowości prawnej. Sprawa mniej oczywista jest w przypadku Spółek posiadających osobowość prawną. Ale i w tym przypadku jest szansa na skuteczne usunięcie z przetwarzania danych spółki kapitałowej.

Cytując za Bajor Barbarą i in., Prawo bankowe. Komentarz do przepisów cywilnoprawnych;
„Artykuł 105a pr. bank. reguluje przetwarzanie danych osób fizycznych (przetwarzanie danych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej pozostaje poza jego zakresem zastosowania).
Artykuł 105a pr. bank. odnosi się do przetwarzania objętych tajemnicą bankową danych osób fizycznych, lege non distinguente zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców (określenie „osoby fizyczne” znajduje się w ust. 1, 1b, 2, 3. Powstaje w związku z tym pytanie, jak powinny być traktowane dane osób prawnych oraz dane jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną („ułomnych” osób prawnych, np. spółek osobowych prawa handlowego, art. 8 w zw. z art. 22 k.s.h.). Należy moim zdaniem ostrożnościowo przyjąć, że przetwarzanie objętych tajemnicą bankową danych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jest dopuszczalne w takim samym zakresie, jak przetwarzanie danych osób fizycznych. Można też bronić poglądu, że skoro ustawodawca nie reguluje i nie ustanawia ograniczeń tej sytuacji, to można do podmiotów tego rodzaju stosować ostrzejsze reguły niż do podlegających specjalnej ochronie (m.in. na podstawie RODO) osób fizycznych. W każdym jednak przypadku powinna być zachowana proporcjonalność ingerencji w dobra osobiste osób prawnych (art. 43 w zw. z art. 23 i 25 k.c.) i ułomnych osób prawnych do dobra, któremu ta ingerencja ma służyć; dobrem tym jest badanie zdolności kredytowej i wiarygodności kontrahentów banków.”

Zachęcam Państwa do zrobienia porządków ze swoim BIK jeśli jego stan tego wymaga.

Odwlekanie tego nie jest dobrą strategią. Ze złym BIK będziecie mieli Państwo dostęp do znacznie ograniczonej i zdecydowanie droższej oferty pozabankowej a nawet brak dostępu do finansowania w ogóle. 

Możecie Państwo zrobić to samodzielnie, stosując się do zasad, które przedstawiłem i wykorzystując wzory pism (będę w kolejnych postach).

Ja również jestem do Państwa dyspozycji.

Będzie mi bardzo miło jeśli Państwo skorzystacie z mojej pomocy.   

Pozdrawiam Serdecznie Adam Kuszyk

Adam Kuszyk

Sugerowane posty