fbpx

#3 Słaby BIK cz3. – wzory pism

czyli o tym jak poprawić swoje informacje w BIK i pozostałych bazach aby łatwiej uzyskać finansowanie bankowe

W poprzednim poście pisałem w jaki sposób można usunąć z przetwarzania w BIK S.A. negatywne informacje. Dzięki temu zdecydowanie łatwiej będzie dostać nam finansowanie. W tym poświęcę troszkę uwagi pozostałym bazom. I temu na co zwracać uwagę poza informacjami negatywnymi.

Dla przypomnienia mój poprzedni wpis jest: tutaj.

Żeby zwiększyć swoje szanse na dobre finansowania usunięcie informacji negatywnej to absolutna podstawa. Często nie jest to jednak wystarczające.

Należy pamiętać o kilku innych rzeczach, których scoringi banków nie lubią, tj.:

1. Dużej liczby zobowiązań – warto spłacić / skonsolidować w szczególności te o mniejszej wartości, tak, żeby zredukować łączną liczbę aktywnych zobowiązań. Te o mniejszej wartości bo przeznaczamy na to relatywnie niedużo środków a uzyskujemy spory efekt,

2. Dużej liczby zapytań do baz – to często konsekwencja współpracy z niewłaściwymi pośrednikami, którzy wysyłają w imieniu swoich klientów wnioski gdzie popadnie. Banki widzą dużą liczbę zapytań, dochodzą do wniosku, że „nam się pali grunt pod nogami”, jak pewnie się domyślacie nie działa to na naszą korzyść. Dobry doradca najpierw analizuje gdzie złożyć wniosek aby odnieść sukces, konsultuje go z pracownikami banku, samo złożenie wniosku to powinna być formalność. W efekcie nie generuje zbyt wielu zapytań,

3. Zobowiązań do firm pożyczkowych – scoringi banków co do zasady źle oceniają to, że mamy aktywne zobowiązania w firmach pożyczkowych a jeszcze gorzej jeśli jest ich dużo. Wynika to generalnie ze statystyki – tacy klienci spłacają się gorzej niż klienci wyłączeni bankowi. Dlatego o ile do możliwe należałoby takie zobowiązania spłacić przynajmniej częściowo za nim wystąpimy o finansowanie bankowe.

4. Zobowiązania do firm chwilówkowych – z uwagi na to co napisałem powyżej i to, że takie firmy całe niespłacone zobowiązanie pokazują nie tylko jako zobowiązanie wymagalne ale też w pozycji „rata miesięczna”.  W konsekwencji znacząco obniża to naszą zdolność kredytową. Robią tak nie dlatego, że są złośliwi, ale dlatego, że takie zobowiązania nie są spłacane ratalnie ale są wymagane jednorazowo w całej kwocie.

5. Wysokiej wartości wszystkich aktywnych zobowiązań i wysokiej miesięcznej raty do spłaty w szczególności w zestawieniu z dochodami (niskie DTI). Ale o tym będzie oddzielny wpis.

O BIK już pisałem w poprzednim poście ale poza BIKiem są również inne bazy: KRD, ERFI, CRIF, giełdy długów itp.

Bazy te są komercyjne należące m.in. do firm windykacyjnych (Kaczmarski Inkaso, Kruk). CRIF to nie dawno baza wymiany informacji instytucji pożyczkowych.

Podstawą przetwarzania informacji w tych biurach jest Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – dostępna tutaj 

Zgodnie z art. 14 tej ustawy wierzyciel (czyli ten któremu jesteśmy dłużni) może przekazać informacje o naszym długu do którekolwiek lub wszystkich wymienianych biur. Muszą być spełnione do tego łącznie wszystkie warunki, tj.: jesteśmy komuś winni co najmniej 200 zł, od co najmniej 30 dni oraz upłynął miesiąc (30 dni) od kiedy dłużnik skutecznie poinformował nas o zamiarze wpisaniu naszego długu do takiego biura.

Powyższe biura mają mniejszy zasięg niż BIK niemniej większość banków korzysta zarówno z KRD jak i EIRF. Skutek negatywnej informacji w tych biurach będzie więc podobny do informacji negatywnej w BIK, będziemy mieć ograniczony dostęp do oferty banków.

Na szczęście również w tym przypadku można taką informację skutecznie usunąć. Mówi o tym Art. 21a. 1. Powyższej ustawy:

„Dłużnik może wnieść do biura sprzeciw dotyczący nieaktualności, nieprawdziwości, niekompletności lub przekazania lub przechowywania niezgodnie z ustawą informacji gospodarczych mających status informacji aktualnych. Dłużnik powinien udokumentować okoliczności uzasadniające sprzeciw.”
i dalej…
„Biuro wstrzymuje ujawnianie informacji gospodarczych objętych sprzeciwem na okres do 30 dni, w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że dotyczą one zobowiązania, które nie istnieje lub wygasło.”

„5. Po rozpatrzeniu sprzeciwu biuro: 1) dokonuje aktualizacji informacji gospodarczej w razie uzyskania uzasadnionej informacji o okolicznościach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. e, f lub j, albo o tym, że dane, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1–3, są nieprawidłowe lub nieaktualne; 2) usuwa informację gospodarczą w razie uzyskania uzasadnionej informacji o okolicznościach, o których mowa w art. 31 pkt 4–9, albo 3) uznaje sprzeciw za bezzasadny i informuje o tym dłużnika, pouczając go o treści ust. 8”

Oczywiście trzeba mieć podstawę do sprzeciwu np. zobowiązanie zostało spłacone, zmienił się status zobowiązania, nie zgadzamy się z wysokością zobowiązania i możemy to udokumentować.

Już zawarcie ugody z wierzycielem pozwala nam na usunięcie negatywnego wpisu przynajmniej na czas obowiązywania ugody. Czasami nie trzeba nawet zgłaszać sprzeciwu. Wystarczy np. zawrzeć ugodę z firmą, która nas wpisała do KRD zaznaczając, że na czas obowiązywania ugody nasz kontrahent zobowiąże się niezwłocznie do usunięcie z KRD negatywnego wpisu. Wystarczy argumentować, że dzięki temu poszerzą się nam opcje dostępu do finansowania w efekcie czego będziemy w stanie terminowo obsługiwać ugodę. 

Za nim więc zaczniemy aplikować do banków o finansowanie należy zrobić porządek w bazach:

  • usunąć informacje negatywne z przetwarzania nie tylko z BIK ale również z innych baz,
  • nie generować nieproduktywnie zapytań do baz skoro i tak wiemy że bez porządków nie przyniosą efektu. Nawet kiedy już zrobimy porządek też nie ma sensu „pytać na oślep”. Dobry pośrednik będzie dokładnie wiedział gdzie najlepiej aplikować bez generowania zbędnych zapytań.
  • spłacić zobowiązania do firm pożyczkowych, w tym w szczególności „chwilówki”.

Naprawdę z tym porządkami nie warto zwlekać. Bo alternatywą jest albo brak finansowania albo znacznie droższe finansowanie w instytucjach pozabankowych. 

Zachęcam więc do samodzielnego działania, oczywiście pozostaję / my do Państwa dyspozycji gdybyście chcieli Państwo skorzystać z naszej pomocy, będzie nam bardzo miło.

Zapraszam również do zapisywania się na mojego newslettera www.kapitaldlabiznesu.pl i do kontaktu. Pozdrawiam Serdecznie

Adam Kuszyk

źródła prawne:

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Adam Kuszyk

Sugerowane posty