fbpx

78 tys. zł średnia subwencja dla Mikro Firmy, 1,9 mln zł dla SME…

te subwencje wraz z dofinansowaniem wynagrodzeń to największy konkret Tarczy 1.0 - 2.0 więcej w poście...

78 tys. zł tyle średnio  wg szacunków powinna wynieść subwencja dla 1 Mikro Firmy (max. 324 tys. zł),  z kolei dla średniej wielkości firmy, przeciętnie ma to być 1,9 mln zł (max. 3,5 mln zł) ale do konkretów:

Wnioski o mikropożyczkę i dofinansowanie kosztów składamy: TUTAJ

Wnioski o umarzaną do 75% subwencję z PFR: TUTAJ  aha jest nowy naprawdę niezły Przewodnik TUTAJ  inne przydatne informacje TUTAJ

Jedno nie wyklucza drugiego (a więc warto aplikować do obu)

Około 100 mld zł ma trafić do Firm w postaci zwrotnych subwencji umarzanych nawet w 75%, w tym:

> do mikrofirm (zatrudniających co najmniej jednego pracownika) trafi 25 mld zł,

> do małych i średnich firm – 50 mld zł,

> do dużych przedsiębiorstw – 25 mld zł.

Wydaje się, że subwencje będą korzystnym źródłem finansowania dla wszystkich firm, które je otrzymają, oczywiście najbardziej dla tych, które utrzymają pełne zatrudnienie (i spełnią pozostałe warunki).  One mogą liczyć na umorzenie nawet 75%. Do tego subwencja będzie nieoprocentowana. 

Nawet jeżeli subwencje trzeba będzie zwrócić w większej części to zwrot będzie rozłożony na długi okres.  

„Kwota subwencji finansowej, która podlega
zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.”

Żeby dostać subwencję trzeba będzie złożyć wniosek (jeszcze nie dostępny – ma być „na dniach”), zawrzeć umowę i otrzymać dofinansowanie. Wszystko za pośrednictwem systemów elektronicznych swojego banku (w trakcie przygotowania). Wg ostatnich wyjaśnień PFR (z dnia 14.04):

Przedsiębiorca będzie składał wniosek i zawierał umowę o subwencję przez bankowość internetową swojego banku. To powinno zająć od 15 do 30 min. Taki wniosek automatycznie będzie weryfikował PFR we współpracy z KIR, KAS i ZUS-em oraz banki. „….

…Na pewno przedsiębiorcy nie będą obciążani opłatami (za wypłatę subwencji)

Raty nie będą oczywiście oprocentowane. Cała subwencja dla mikro i MŚP jest nieoprocentowana.

Pomimo, że system składania wniosków jeszcze nie działa, to w tzw. między czasie warto się zapoznać z warunkami brzegowymi przyznania subwencji.  Klika rzeczy trzeba policzyć. Wydaje się, że jak będą spełnione warunki to jest duża szansa na uzyskanie tych środków.  

Szczegółowe informacje na temat subwencji znajdują się: TUTAJ od strony 8.

Na marginesie, nadal aktualne są inne opcje poprawy płynności, w tym wynikające z Tarczy 1.0, które opisałem wcześniej TUTAJ i rekomendacje z zakresu adaptacji biznesu do nowych czasów dostępne TUTAJ

Jeśli chodzi o bardziej szczegółowe informacje dotyczące subwencji dla mikro, małych i średnich firm do przedstawiają się następująco: 

  Mikro Mała i Średnia

w pigułce:

 

Dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników.

Do maksymalnej kwoty 324 tys zł (średnio ok 70-90 tys. zł) na 3 lata.

Środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach pod  warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.

Dla firm zatrudniających od 10 do 250 pracowników.

Do 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł) na 3 lata.

Środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności, utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy oraz zanotowania straty na sprzedaży.

gdzie będziemy składać wniosek, zawierać umowę, dostawać subwencję?:

W systemie bankowości elektronicznej wybranych (w większości swojego) banku/ów, których listę PFR opublikuje niebawem.

W systemie bankowości elektronicznej wybranych (w większości swojego) banku/ów, których listę PFR opublikuje niebawem.

od kiedy?:

Terminy składania wniosków oraz szczegółowe zasady programu będą podane po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na realizację programu. 

Spodziewany termin:  2 połowa kwietnia / początek maja.

LINK DO ŚLEDZENIA

Terminy składania wniosków oraz szczegółowe zasady programu będą podane po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na realizację programu.

Spodziewany termin: 2 połowa kwietnia / początek maja.

LINK DO ŚLEDZENIA

dla kogo?:

przedsiębiorcy zatrudniającego przynajmniej 1 pracownika i nie więcej niż 9,

roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR,

przedsiębiorca, który zatrudnia od 10 do 249
pracowników,

roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa
nie przekracza 43 mln EUR,

wspólne dla Mikro i SME:

Przedsiębiorcy, którzy odnotowują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19,

na dzień 31 grudnia 2019 r. prowadził działalność gospodarczą i nie zalegał z podatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne, 

nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,

Beneficjent rzeczywisty posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

rodzaj finansowania:

 

zwrotne subwencje finansowe (chociaż 75% może być umorzonej) Polskiego Funduszu Rozwoju, udzielane na podstawie umowy
o udzielenie subwencji finansowej

przeznaczenie:

pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniami np. nie na przejęcia innych Firm ale np. możliwość spłacenia 25% kredytu…

wysokość zwrotu subwencji:

Mikro:

zależna od  spadku przychodów i wielkości zatrudnienia

Małe i Średnie:

zależna od wielkości przychodów i spadku przychodów

Wysokość subwencji dla Mikro w tys. zł:

%  spadek przychodów/ liczba pracowników

1

 

2 3 4 5 6 7 8 9
<25%;50%) 12 tys. zł 24 36 48 60 72 84 96 108
<50% ; 75%) 24 48 72 96 120 144 169 192 216
<75% ;  100%) 36 72 108 144 180 216 252 288 324

Subwencja podlega zwrotowi w kwocie tylko 25% jej wartości o ile zatrudnienie zostanie utrzymane (i zostaną spełnione inne warunki określone w umowie).  Jeżeli zatrudnienie spadnie do 50% dodatkowo trzeba zwrócić subwencję proporcjonalnie do spadku zatrudnienia, czyli jak zatrudnienie spadnie o 10% to dodatkowo trzeba zwrócić 10% subwencji a jak o 20% to 20%, czyli łącznie odpowiednio 35%(25%+10%) lub 45% (25%+20%). Jeżeli zatrudnienie spadnie więcej niż 50% trzeba łącznie oddać 50% (25%+25%).

„Powyższe warunki podlegają badaniu na koniec
12 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.”

Szczegółowy wzór w linku na stronie 12: LINK

Subwencja dla Małych i Średnich Firm:

% spadek przychodów subwencja jako % przychodów
<0 ; 25%) 0%
<25% ; 50%) 4%
<50% ; 75%) 6%
<75% ; 100%) 8%

Podobnie jak w przypadku Mikro subwencja może podlegać zwrotowi w dużej części, np. jeżeli przedsiębiorca dokona redukcji zatrudnienia, szczegółowe zasady na wyliczenie jaki %  subwencji należy oddać przedstawiono na stronie 14 w: LINKU

„W przypadku MŚP kwota umorzenia zależy w 25 proc. od utrzymania zatrudnienia, a w 25 proc. od wielkości straty. Więc jest zachęta do utrzymania miejsc pracy, bo dzięki temu można liczyć na bezzwrotną pomoc, która pokryje stratę. Jeśli jednak pracodawca musi zredukować liczbę pracowników, wówczas patrzymy na jego przeciętne zatrudnienie przed otrzymaniem subwencji. Jeśli w rok po jej otrzymaniu firm od 10 do 249 utrzyma zatrudnienie to dostanie umorzenie 25 proc. otrzymanego wsparcia, a mikro firma 50 proc”

Adam Kuszyk

Sugerowane posty