fbpx

O ulgach w podatkach, jeszcze raz, nie zawsze poważnie…

We wcześniejszych postach dużo było o tarczy i subwencjach PFR, to teraz trochę o ulgach w podatkach. Nie byłbym sobą gdybym nie ubarwił postu o "z życia wzięte" przykłady ze starania się o subwencje, macie jakieś swoje?....

Poniższy post powstał głównie za sprawą Natalii Ziętary. Więcej o Natalii TUTAJ. Zapraszam również do swoich wcześniejszych postów poświęconych tarczy i subwencjom PFR z licznymi praktycznymi linkami: TUTAJ

 

1. Jeśli opóźniasz się z płatnościami, nie będziesz miał takich konsekwencji jak wcześniej:

Przedsiębiorca, który:
– poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz
– uzyskał w danym okresie rozliczeniowym przychody w wysokości niższej o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r., a w przypadku przedsiębiorcy, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów;
nie musi obawiać się negatywnych konsekwencji w PIT wynikających z przepisów dot. ulgi na złe długi.

2. Zrezygnuj z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na PIT

Przedsiębiorca będący małym podatnikiem, (u którego wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczyła w 2019 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 EUR, czyli 8 747 000 PLN), który na 2020 r. wybrał uproszczoną formę wpłacania zaliczek może zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec-grudzień 2020 r., jeżeli ponosi negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek przedsiębiorca informuje w zeznaniu rocznym PIT za 2020 r. składanym w kwietniu 2021 r.

3. Złóż do ZUS wniosek o ustalenie prawa do świadczenia postojowego

Świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcy, który rozpoczął prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r.
– jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz
– gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu przez niego działalności i:

I. nie zawiesił prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, a przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;
II. zawiesił prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. czyli w kwocie 2080 PLN nie więcej niż trzykrotnie. Warto podkreślić jednocześnie, że ww. świadczenie postojowe jest wolne od PIT.

Wniosek o świadczenie postojowe może być złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Projekt tarczy 3.0 przyznaje prawo do świadczenia postojowego również przedsiębiorcom, którzy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

4. Przekaż darowiznę na walkę z epidemią i odlicz ją od podstawy opodatkowania

Od dochodu (przychodu) przedsiębiorca może odliczyć darowiznę przekazaną podmiotom enumeratywnie wymienionym w ustawie na przeciwdziałanie COVID-19. W przypadku darowizny przekazanej:
– od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
– w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
– od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

5. Złóż zeznanie roczne PIT 1 czerwca 2020 r.

Przedsiębiorca może legalnie złożyć PIT-36 lub PIT-36L do 1 czerwca 2020 r. Co ciekawe złożenie zeznania w tym terminie stanowi jednocześnie czynny żal uregulowany w kks.

6. Złóż do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie później niż do 30 czerwca 2020 r.

Przedsiębiorca może złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodze¬nia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., czyli nie przekroczył kwoty 15 681 PLN.
Warto podkreślić, iż przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS nie stanowią przychodu w rozumieniu ustawy o PIT.

Projekt tarczy 3.0 dodatkowo wprowadza możliwość złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli przedsiębiorca prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:
1) przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., czyli przekroczył kwotę 15 681 PLN oraz 2) dochód z tej działalności uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł.

7. Rozlicz wstecznie stratę podatkową poniesioną w wyniku epidemii w kwietniu 2021 r.

Przedsiębiorca, który poniesie w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz uzyska w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności – może jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 PLN, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej poprzez złożenie korekty zeznania za rok 2019. Strata powyżej 5 000 000 PLN, nieodliczona na ww. zasadach podlega odliczeniu na zasadach ogólnych.

Adam Kuszyk

Sugerowane posty